Etiqa Insurans & Takaful
 
Pengurusan Polisi Takaful Keluarga
 
Muatturun Borang
Borang Penyerahan
Hak Mutlak
Borang Persetujuan
Penyerahan Hak
Borang Pengisytiharan
Statutori
 
Borang Pengakuan
Kesihatan
Borang Penamaan
(Agensi Takaful)
Borang Permohonan
Untuk Pemindaan (RFC)
 
Borang Pertukaran
Pemilikan dan
Pemindahan Manfaat
       

1. Pertukaran Alamat /Nombor Telefon
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan atau

2.  Penamaan yang baru
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:  

 • Borang Penamaan  
 • Salinan Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran penama

3.  Pertukaran Penama
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:    

 • Borang Penamaan 
 • Salinan Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran penama

4. Sijil Pendua (kehilangan Sijil Asal)
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:                                       

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan ataupun surat daripada pemegang sijil memberitahu alamat /nombor telefon terkini.
 • Borang Pengisytiharan Statutori yang ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah.
 • Duti  Setem  RM10/- dan
 • Caj sijil pendua RM30/-

5. Pertukaran Kekerapan/Frekuensi Bayaran
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:  

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan  
  • Perlu dihantar sebulan sebelum tarikh berkuatkuasa iaitu tarikh sumbangan akan datang dan salah satu tarikh sumbangan haruslah sama dengan tarikh ulangtahun sijil.
 • Pemberitahuan Pembayaran
 • Bagi cara bayaran melalui Biro Perkhidmatan Angkasa(BPA) dimana  ada pertukaran sumbangan, perkara berikut diperlukan  :
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan  
  • Salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
  • Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan
  • Borang Had Kelayakan Potongan yang disahkan oleh majikan                                                              
 • Bagi cara bayaran yang lain dimana ada pertukaran sumbangan : 
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan yang menyatakan had pindaan sumbangan  
  • Bagi Arahan Bayaran Tetap, pemegang sijil harus memberitahu bank sekiranya ada pertukaran pada had sumbangan

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my  

6.  Penambahan Amaun Dilindungi bagi Kontrak Tambahan
 Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan  
 • Borang Pengakuan Kesihatan
  • Perlu dihantar sebulan sebelum tarikh berkuatkuasa iaitu tarikh ulangtahun sijil.
 • Pemberitahuan Pembayaran 
 • Bagi cara bayaran melalui Biro Perkhidmatan Angkasa(BPA) dimana  ada pertukaran sumbangan, perkara berikut diperlukan  :
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
  • Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan
  • Borang Had Kelayakan Potongan yang disahkan oleh majikan                                                              
 • Bagi cara bayaran yang lain dimana ada pertukaran sumbangan : 
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan yang menyatakan had pindaan sumbangan
  • Bagi Arahan Bayaran Tetap, pemegang sijil harus memberitahu bank sekiranya ada pertukaran pada had sumbangan

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

7. Pengurangan Jumlah Asas Amaun yang Dilindungi
 Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan
  • Perlu dihantar sebulan sebelum tarikh sumbangan akan datang.
 • Bagi cara bayaran melalui Biro Perkhidmatan Angkasa(BPA) dimana  ada pertukaran sumbangan, perkara berikut diperlukan  :
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
  • Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan
  • Borang Had Kelayakan Potongan yang disahkan oleh majikan                                                              
 • Bagi cara bayaran yang lain dimana ada pertukaran sumbangan : 
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan yang menyatakan had pindaan sumbangan
  • Bagi Arahan Bayaran Tetap, pemegang sijil harus memberitahu bank sekiranya ada pertukaran pada had sumbangan

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

8. Pengurangan Amaun Dilindungi bagi Kontrak Tambahan
 Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Perlu dihantar sebulan sebelum tarikh berkuatkuasa iaitu tarikh sumbangan akan datang.
 • Bagi cara bayaran melalui Biro Perkhidmatan Angkasa(BPA) dimana  ada pertukaran sumbangan, perkara berikut diperlukan  :
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
  • Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan
  • Borang Had Kelayakan Potongan yang disahkan oleh majikan                                                              
 • Bagi cara bayaran yang lain dimana ada pertukaran sumbangan : 
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan yang menyatakan had pindaan sumbangan
  • Bagi Arahan Bayaran Tetap, pemegang sijil harus memberitahu bank sekiranya ada pertukaran pada had sumbangan

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

9. Pemasukkan Kontrak Tambahan
 Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
 • Borang Pengakuan Kesihatan
  • Perlu dihantar sebulan sebelum tarikh berkuatkuasa iaitu tarikh ulangtahun sijil.
 • Pemberitahuan Pembayaran 
 • Bagi cara bayaran melalui Biro Perkhidmatan Angkasa(BPA) dimana  ada pertukaran sumbangan, perkara berikut diperlukan  :
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
  • Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan
  • Borang Had Kelayakan Potongan yang disahkan oleh majikan                                                              
 • Bagi cara bayaran yang lain dimana ada pertukaran sumbangan : 
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan yang menyatakan had pindaan sumbangan
  • Bagi Arahan Bayaran Tetap, pemegang sijil harus memberitahu bank sekiranya ada pertukaran pada had sumbangan

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

10. Pembatalan Kontrak Tambahan
 Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Perlu dihantar sebulan sebelum tarikh berkuatkuasa iaitu tarikh sumbangan akan datang.
 • Bagi cara bayaran melalui Biro Perkhidmatan Angkasa(BPA) dimana  ada pertukaran sumbangan, perkara berikut diperlukan  :
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan 
  • Salinan slip gaji yang disahkan oleh majikan
  • Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan
  • Borang Had Kelayakan Potongan yang disahkan oleh majikan                                                              
 • Bagi cara bayaran yang lain dimana ada pertukaran sumbangan : 
  • Borang Permohonan untuk Pemindaan yang menyatakan had pindaan sumbangan
  • Bagi Arahan Bayaran Tetap, pemegang sijil harus memberitahu bank sekiranya ada pertukaran pada had sumbangan

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

11. Penyerahan Hak Mutlak
 
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan: 

 • Borang Penyerahan Hak Mutlak  
 • Kontrak Takaful  
 • Duti Setem RM10/-   

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my

12. Persetujuan Penyerahan Hak
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:                                     

 • Borang Persetujuan Penyerahan Hak.
 • Kontrak Takaful  
 • Duti Setem RM10/-

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my

13.  Pengeluaran Sebahagian
Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:                                     

 • Borang Permohonan Pengeluaran Sebahagian Akaun Peserta yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pemilik Sijil  
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil yang disahkan
 • Pengeluaran hanya dibenarkan pada atau selepas 3 tahun kontrak berkuatkuasa.
 • Caj Perkhidmatan sebanyak RM15.00 akan dikenakan untuk setiap satu pengeluaran
 • Jumlah minimum Akaun Peserta terkumpul mestilah tidak kurang daripada RM100.00
 • Jumlah maksimum pengeluaran mestilah tidak lebih  80% daripada Akaun Peserta
 • Pengeluaran hanya boleh dibuat setahun sekali.

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

14. Anugerah Intelek Sarjana
 Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:                                     

 • Borang Permohonan Anugerah Pelajar Cemerlang yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pemilik Sijil dan Saksi
 • Salinan Keputusan Peperiksaan yang disahkan
 • Salinan Kad Pengenalan Pemilik sijil yang disahkan
 • Salinan Kad Pengenalan Peserta yang disahkan
 • Hanya peserta Pelan Sarjana sahaja yang layak menerima Anugerah Intelek ini.
 • Tarikh berkuatkuasa sijil mestilah sebelum tarikh peperiksaan bermula dan sijil haruslah berkuatkuasa sehingga terkini
 • Keputusan Peperiksaan yang layak untuk menerima Anugerah Intelek Sarjana  adalah seperti berikut:

UPSR       (5As)        -           RM500.00
PMR        (8As)        -           RM750.00
SPM        (8As)        -           RM1,000.00
STPM      (5As)        -           RM1,000.00

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

15. Permohonan Penguatkuasaan Kembali Sijil

Borang Permohonan yang diisi dengan lengkap/Borang tambahan yang diperlukan:                                     

 • Borang Pengakuan Kesihatan yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta, Pemililk Sijil dan Saksi.  
 • Bayaran kesemua sumbangan yang tertunggak serta caj menguatkuasaan kembali sijil, jika ada.
 • Laporan Kesihatan sekiranya diperlukan. (Perbelanjaan ditanggung oleh pemilik sijil).
 • Permohonan penguatkuasaan kembali sijil dibenarkan dalam tempoh 3 tahun dari tarikh luput sijil.

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my  

 

Soalan Kebiasaan bagi Perkhimatan Sijil  (Top) 

Q1. Bilakah saya boleh memohon untuk penamaan?
Semasa permohonan untuk sijil ataupun selepas sijil dikeluarkan.

Q2. Apakah peraturan Umur untuk Penamaan?

Pemilik sijil yang telah mencapai umur 18 tahun boleh melantik individu untuk menerima manfaat sijil.

Q3. Siapakah yang layak sebagai saksi borang penamaan?
Saksi mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan bukan penama yang dinamakan.

Q4. Bagaimana saya boleh memohon untuk Pemasukkan Kontrak Tambahan ke sijil yang sedia ada ?

Dengan menghantar Borang Permohonan untuk Pemindaan dengan Borang Pengakuan Kesihatan. Sekiranya perlu, Laporan Kesihatan mungkin diminta dan tertakluk kepada peraturan syarikat.  Sekiranya kaedah bayaran adalah melalui ‘Biro Perkhidmatan Angkasa’, borang permohonan yang baru diperlukan.  Bagi kaedah bayaran yang lain, sila nyatakan had sumbangan di Borang Permohonan untuk Pemindaan; manakala bagi kaedah bayaran Arahan Tetap anda perlu kemaskinikan pihak bank jika ada perubahan had sumbangan.

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

Q5. Bagaimana caranya untuk buat permohonan pengurangan amaun dilindungi atau pembatalan kontrak tambahan daripada sijil yang sediada? 

Dengan menghantar Borang Permohonan untuk Pemindaan.  Secara umum, pindaan boleh dikuatkuasakan pada tarikh sumbangan akan datang dan tertakluk kepada peraturan syarikat. Sekiranya kaedah bayaran adalah melalui ‘Biro Perkhidmatan Angkasa’, borang permohonan yang baru diperlukan.  Bagi kaedah bayaran yang lain, sila nyatakan had sumbangan di Borang Permohonan untuk Pemindaan; manakala bagi kaedah bayaran Arahan Tetap anda perlu kemaskinikan pihak bank jika ada perubahan had sumbangan.

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

Q6. Bagaimana caranya untuk buat permohonan pertukaran kekerapan/frekuensi bayaran, contoh dari bulanan ke tahunan atau sebaliknya?

Dimana berkenaan, anda perlu hantar Borang Permohonan untuk Pemindaan sebulan sebelum tarikh berkuatkuasa iaitu sebulan sebelum tarkih ulangtahun sijil.  Sekiranya kaedah bayaran adalah melalui ‘Biro Perkhidmatan Angkasa’, borang permohonan yang baru diperlukan.  Bagi kaedah bayaran yang lain, sila nyatakan had sumbangan di Borang Permohonan untuk Pemindaan; manakala bagi kaedah bayaran Arahan Tetap anda perlu kemaskinikan pihak bank jika ada perubahan had sumbangan.

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

Q7. Bagaimana cara untuk membuat permohonan Anugerah Intelek Sarjana?
Lengkapkan Borang Permohonan Anugerah Pelajar Cemerlang dan sertakan bersama dokumen tambahan yang dinyatakan di dalam laman web. 

Q8. Berapa jumlah yang boleh dituntut bagi Anugerah Intelek Sarjana?
Jumlah manfaat bergantung kepada jenis peperiksaan yang diduduki seperti berikut:

UPSR       RM500
PMR        RM750
SPM        RM1000
STPM      RM1000

Q9.  Berapa jumlah pengeluaran maksimum yang boleh saya keluarkan daripada Akaun Peserta?
Jumlah pengeluaran maksimum adalah sebanyak 80% daripada Akaun Peserta. Anda boleh hubungi Etiqa Oneline ataupun staf cawangan Etiqa Takaful untuk mengetahui jumlah pengeluaran daripada Akaun Peserta.

Q10.Adakah sebarang caj dikenakan sekiranya saya ingin membuat pengeluaran daripada Akaun Peserta?
Caj perkhidmatan sebanyak RM15.00 akan dikenakan.

Q11. Bagaimana untuk membuat tuntutan Pengeluaran Sebahagian?
Lengkapkan Borang Permohonan Pengeluaran Sebahagian Akaun Peserta dan sertakan bersama dokumen tambahan seperti yang dinyatakan di laman web dan hantarkan kepada cawangan Etiqa Takaful yang berhampiran ataupun terus kepada Ibu Pejabat Etiqa Takaful.

Q12. Mengapa sijil boleh luput dan apa adalah penguatkuasaan kembali sijil?
Sijil anda akan luput sekiranya sumbangan sepenuhnya tidak berbayar dalam tempoh ihsan 30 hari dari tarikh kena bayar sumbangan.  Penguatkuasaan kembali sijil membolehkan pemilik sijil untuk memohon bagi mengaktifkan semula sijil yang telahpun luput.  

Q13. Apakah syarat penguatkuasaan kembali sijil?
Sijil anda boleh dikuatkuasakan kembali sekiranya anda memenuhi keperluan-keperluaan seperti yang tertera dibawah: 

(a) Borang Pengakuan Kesihatan yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta, Pemilik Sijil dan Saksi.
(b) Laporan Kesihatan (sekiranya perlu); caj perlu dibayar oleh pemilik sijil.
(c) Bayaran sumbangan tertunggak sepenuhnya sehingga terkini dan segala caj Penguatkuasaan kembali, jika berkenaan.

NOTA: Rujukan diatas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta informasi atau dokumen tambahan mengikut peraturan syarikat.  Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan sijil yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi agen anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1 300 13 8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my 

Q14. Apakah tempoh yang dibenarkan bagi memohon penguatkuasaan kembali sijil luput?
Sijil anda boleh dikuatkuasakan kembali dalam tempoh 3 tahun dari tarikh luput sijil.

Q15. Boleh saya bayar sebahagian daripada sumbangan tertunggak untuk penguatkuasaan kembali sijil dan membayar tunggakan selebihnya secara beransuran selepas penguatkuasaan kembali sijil?  
Tidak.  Kesemua sumbangan tertunggak harus dibayar sekaligus untuk memproses penguatkuasaan kembali sijil.

Q16.  Bagaimanakah sijil boleh jadi luput memandangkan kaedah bayaran adalah debit secara otomatik (potongan gaji /Arahan tetap bank / auto debit bank / kad kredit)?
Walaupun bayaran secara otomatik masih diterima sehingga kini tetapi adakalanya terjadi sumbangan yang tertunggak pada tarikh sumbangan yang sebelumnya. Ini boleh menyebabkan sijil jadi luput.

Q17.  Apakah kelebihannya jika saya memohon penguatkuasaan kembali sijil daripada pembelian sijil baru?
Penguatkuasaan kembali sijil adalah lebih baik daripada pembelian sijil baru dimana keseluruhan sumbangan keatas sijil lama tidak akan terjejas. Jika sijil baru diambil, anda akan menanggung kos asas sekali lagi kerana anda membayar sumbangan untuk tempoh yang baru bermula dari tarikh sijil baru diaktifkan sehingga tarikh sijil baru tamat

 

NOTA: Rujukan di atas adalah peraturan secara umum. Sekiranya perlu, pihak Syarikat akan meminta maklumat atau dokumen tambahan mengikut peraturan Syarikat. Setiap permohonan adalah tertakluk kepada terma dan peruntukan polisi yang berkenaan.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi wakil anda atau Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di talian Etiqa Oneline 1300-13-8888 ataupun emel kami di info@etiqa.com.my.
 
   

Cadangan kami
Penentu produk kami akan mengesyorkan pelan-pelan memenuhi kehendak dan mengikut profil anda (untuk warganegara Malaysia sahaja).
Berhubunglah dengan kami
Anda boleh berjumpa dengan mana-mana daripada 23,000 ejen kami atau hubungi khidmat talian Etiqa Oneline kami di 1300 13 8888 (untuk warganegara Malaysia sahaja).

Untuk cawangan-cawangan antarabangsa kami, sila hubungi:

Singapura : +65 6336 0477 Brunei : +673 244 3393 Labuan : +60 87 417 672

Carian cawangan kami
Berkunjunglah di mana-mana cawangan kami di seluruh Malaysia untuk urusan tuntutan , pertanyaan, atau pembelian pelan-pelan Insurans dan Takaful.Kunjungi cawangan terdekat di sini .