Barisan Pengurusan Kanan Etiqa

Mereka adalah barisan individu yang bertanggungjawab untuk menjalankan operasi perniagaan Etiqa secara strategik dan cekap.

Sulaiman Salleh

Kamaludin Ahmad
Ketua Pegawai Eksekutif, Maybank Ageas Holdings Berhad, Etiqa Life Insurance Berhad

Sulaiman Salleh

Zaharudin Daud
Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa General Takaful Berhad

Sulaiman Salleh

Zafri Ab Halim
Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Family Takaful Berhad

Sulaiman Salleh

Fukhairudin Mohd Yusof
Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa General Insurance Berhad

Sulaiman Salleh

Ahmad Rizlan Azman
Ketua Pegawai Operasi

Sulaiman Salleh

Norlia Mat Yusof
Ketua Pegawai Pelaburan

Sulaiman Salleh

Luisa Evaristo
Ketua Pegawai Risiko

Sulaiman Salleh

Shahrul Azuan Mohamed
Ketua Pegawai Agensi

Sulaiman Salleh

Siti Nita Zuhra Mohd Nazri
Ketua Pegawai Banca

Sulaiman Salleh

Lee Hin Sze
Ketua Pegawai Kewangan

Sulaiman Salleh

Chris Eng
Ketua Pegawai Strategi

Sulaiman Salleh

Rozima Yahya
Pengarah Sumber Manusia