Bayaran

Untuk kemudahan anda, berikut adalah cara-cara bayaran untuk rujukan anda:

Untuk kemudahan anda, berikut adalah cara-cara bayaran untuk rujukan anda:
www.maybank2u.com.my
  • `Payee Category’: Insurance & Takaful
  • `Payee’s Name’: Etiqa Family Takaful Berhad (EFTB)
(Sila pastikan jumlah bayaran dan nombor sijil adalah betul)
 
Anda boleh membuat potongan melalui Kad Kredit/Debit dengan melengkapkan borang Kebenaran Bayaran Melalui Kad Kredit/Debit (AutoPay) dan emel kepada info@etiqa.com.my.

Khidmat Sijil Takaful Keluarga

Penamaan Wasi

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Penamaan Hibah Bersyarat

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Pindaan Alamat/ Nombor Telefon

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:
  • Borang Permohonan Pindaan atau surat dari pemilik polisi menyatakan alamat surat menyurat semasa, nombor telefon dan e-mel.

Pindaan Nombor Akaun Untuk Bayaran Auto Kredit

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Salinan Sijil (Kehilangan Sijil Asal)

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:
  • Surat Akuan Berkanun yang ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah.
  • Duti Setem RM10
  • Bayaran Pentadbiran RM31.80 (termasuk GST)

Pindaan Kekerapan Bayaran Sumbangan

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Pindaan Dana Berkaitan Pelaburan

Untuk Agensi Sahaja

Borang permohonan yang lengkap yang diperlukan:

Untuk Bankasurans Sahaja

Borang permohonan yang lengkap yang diperlukan:

Pengembalian Semula (Reinstatement)

Dokumen-dokumen yang diperlukan:
  • Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap dan ditandatangani oleh pemilik sijil dan saksi
  • Bayaran penuh untuk sumbangan belum lunas termasuk yuran pengembalian semula, jika ada
  • Laporan kesihatan, jika berkaitan (kos ditanggung oleh pemilik sijil)

NOTA: Informasi di atas garis panduan dan sekiranya keperluan timbul, kami akan membuat permintaan untuk informasi atau dokumen yang perlu dibekalkan. Setiap permintaan adalah menurut terma dan syarat polisi.
Jika ada sebarang pertanyaan mengenai perkara di atas, anda boleh menghubungi ejen anda, atau hubungi kami di talian 1 300 13 8888, atau emel kepada info@etiqa.com.my.