Home

Takaful | Insurans   

   

Manfaat Kematian

Manfaat kematian akan dijelaskan apabila orang dilindungi meninggal dunia disebabkan oleh penyakit atau kemalangan.

Manfaat hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK)

HUMK disebabkan oleh kecederaan atau penyakit dan menghalang orang dilindungi menjalankan sebarang perniagaan atau pekerjaan bagi mendapatkan pampasan, gaji atau upah. HUMK mestilah kekal dan berterusan sekurang-kurangnya 6 bulan.

 

Manfaat / Perlindungan bagi mendapatkan gantirugi atas kerugian atau kerosakan kepada bangunan rumah kediaman.


Pengiraan

Pengiraan untuk pinjaman pertama
Pengiraan untuk pinjaman Kedua

Tiada Promosi/Pengunguman pada waktu ini.