Home
Insuran   
Gadaijanji Khairat Kematian
 

Khairat Kematian

Beban keluarga boleh diringankan melalui pembayaran Khairat / Ehsan Kematian semasa orang dilindungi meninggal dunia. Tuntutan boleh dibuat dengan mengemukakan sekurang-kurangnya permit pengebumian dan dokumen yang mengesahkan hubungan kekeluargaan.

Bagi orang dilindungi yang menyertai Skim Pinjaman Perumahan Sektor Awam ini mulai 3hb Januari 2018, bayaran sebanyak RM2,000 akan dibayar kepada wasi/waris yang dinamakan oleh orang dilindungi semasa menyertai Skim ini.