Home
Insuran   
Gadaijanji Manfaat Kematian
 

Manfaat Kematian

Manfaat kematian akan dijelaskan apabila orang dilindungi meninggal dunia disebabkan oleh penyakit atau kemalangan.

HAD MANFAAT KE ATAS TUNTUTAN KEMATIAN

Sekiranya orang dilindungi membunuh diri ketika waras:

  1. dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh permulaan, manfaat kematian adalah bayaran balik jumlah sumbangan yang telah dibayar.
  2. selepas 1 tahun daripada tarikh permulaan, manfaat kematian adalah 60% daripada jumlah dilindungi berkurangan.
Sekiranya orang dilindungi membunuh diri ketika tidak waras, manfaat kematian adalah bayaran penuh jumlah dilindungi berkurangan.