Insurans Pemilik Rumah & Isi Rumah

Lindungi rumah anda dengan pelan kami

Kebakaran, kilat dan letupan yang disebabkan oleh gas yang digunakan untuk tujuan domestik

Pecahan atau limpahan tangki air domestik atau paip

Kerugian sewa (Bagi Pemilik Rumah & Penyewa) - Terhad kepada 10% dari Jumlah yang Diinsuranskan

Kecurian akibat daripada menggunakan kekerasan dan keganasan ketika pecah masuk ke dalam atau keluar dari rumah

Ribut, puting beliung dan angin taufan

Soalan-soalan Lazim, klik Disini

Dapatkan sebut harga untuk rumah anda

Ini adalah perlindungan tahunan
Sila pilih tarikh bermula perlindungan
Sila pilih jenis bangunan anda
Sila pilih bilangan tingkat
Sila pilih jenis pembinaan anda
Sila pilih jenis perlindungan anda

Berapakah jumlah nilai bangunan rumah anda?

RM

Minimum RM 67,000 ke Maksimum RM 5,000,000

Untuk anggaran kos pembinaan rumah anda, klik di sini

Sila masukkan nilai perlindungan
Sila masukkan nilai mengikut had yang telah ditetapkan

Berapakah jumlah nilai isi rumah anda?

RM

Minimum RM 18,000 ke Maksimum RM 1,000,000


Sila masukkan nilai perlindungan
Sila masukkan nilai mengikut had yang telah ditetapkan
Jumlah nilai perlindungan
RM
Saya telah buat tuntutan untuk kerugian atau kerosakan untuk harta rumah ini atau harta rumah yang lain dalam tempoh dua tahun yang lalu.
Rumah ini akan kosong selama 90 hari atau lebih.

15%  RM  RM

termasuk Cukai Perkhidmatan dan Duti Setem

Jumlah Premium Tahunan
RM RM 15%