Ingin memohon? Anda mesti...
Warganegara Malaysia (tidak termasuk kepada penduduk tetap)
Umur hari jadi seterusnya dari 20 - 44 tahun
BMI dari 17 sehingga 30 - Semak Kelayakan
Dapatkan sebutharga saya
Sila pilih jantina anda
Sila pilih pilihan di atas
Sila pilih pilihan di atas

Pilihan perlindungan saya
RM100,000
RM500,000
5tahun
59tahun

Mari membuat kiraan pelan perlindungan
Sila isikan maklumat di bawah
RM
RM
RM

RM100,000 selama 5 tahun
Kami ingin menyarankan anda untuk membuat pengiraan semula perbelanjaan anda sebelum anda meneruskan permohonan anda.
Sila pilih frekuensi pembayaran anda
Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (Co. Reg. No. : 201701025113)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)