Pelan perlindungan pinjaman perumahan untuk penjawat awam

Membeli rumah bukan sesuatu yang mudah terutama dengan kenaikan harga rumah. Selain itu, mendapatkan pinjaman kewangan adalah semakin sukar. Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) membantu anda meringankan baki jumlah pinjaman perumahan sekiranya berlaku Kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
 
Dapatkan sebut harga sekarang

Manfaat dan Keistimewaan

Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
Baki jumlah pinjaman perumahan anda akan dibayar berdasarkan jumlah diinsuranskan berkurangan sekiranya anda hilang upaya menyeluruh dan kekal sebelum umur 70 tahun.
Manfaat Kematian
Baki jumlah pinjaman perumahan anda akan dibayar berdasarkan jumlah diinsuranskan berkurangan sekiranya berlaku kematian semasa tempoh perlindungan.

Adakah saya layak?

Umur Kemasukan (Umur Hari Jadi Terdekat) 17-70 tahun
Umur Maksimum Tamat Tempoh (Umur Hari Jadi Terdekat) 90 tahun
Tempoh Polisi Tempoh Minimum: 1 tahun
Tempoh Maksimum: 40 tahun (termasuk tempoh penangguhan) atau mencapai umur 90 tahun, yang mana terdahulu
Tempoh Penangguhan 0-5 tahun
Jumlah Pinjaman Jumlah pinjaman melebihi RM750,000 adalah tertakluk kepada pengunderaitan
 
Dapatkan sebut harga sekarang

Tanyalah kami mengenai pelan ini sekarang!

Sila emel kami di
Hubungi kami di talian
 
Etiqa Life Insurance Berhad (201701025113)
Government Business Unit
No.15 & 15A,
Jalan P8G1, Presint 8,
62000 Putrajaya,
Malaysia.

Rancang masa depan keluarga anda bermula hari ini!

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (201701025113)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)