Insurans Etiqa Life Secure

Insurans Etiqa Life Secure

Etiqa Life Secure adalah pelan insurans hayat bertempoh yang akan membantu perniagaan anda terus berdaya saing sekiranya berlaku kematian atau kehilangan upaya.

Manfaat Utama

Pelepasan cukai
Anda mungkin layak untuk pelepasan cukai di bawah pelan ini, tertakluk kepada keputusan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Manfaat kematian atau hilang upaya
Jumlah asas yang diinsuranskan akan dibayar sekaligus sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK).
Premium kekal sepanjang tempoh
Premium yang anda bayar kekal sepanjang tempoh pelan setelah anda membeli pelan tersebut.
Fleksibiliti memilih tempoh pelan
Anda boleh memilih tempoh pelan dari 5 tahun mengikut keperluan dan kemampuan anda.
Manfaat pilihan
Fleksibiliti untuk memilih amaun manfaat pilihan yang akan diterima apabila disahkan menghidap penyakit kritikal.

Bantuan & Sokongan

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (1239279-P)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR