Insurans Ezy-Secure

Ezy-Secure adalah insurans hayat bertempoh yang memberikan bayaran sekaligus kepada penama bagi orang yang diinsuranskan, sekiranya berlaku kematian sepanjang tempoh perlindungan. Bantu lindungi kewangan mereka yang anda tinggalkan, melalui perancangan awal.

Apa Yang Termasuk

Manfaat kematian
Manfaat kehilangan upaya menyeluruh
Mudah dibeli 
Perlindungan yang fleksibel

Manfaat Utama

Tempoh perlindungan yang panjang
Perlindungan dari umur 21 tahun sehingga 80 tahun
Tiada pemeriksaan perubatan
Permohonan akan berdasarkan keperluan yang telah ditetapkan
Pilihan pembayaran mudah
Bayar secara bulanan atau secara tahunan dengan kad kredit
Jumlah perlindungan yang tinggi
Dapatkan perlindungan sehingga RM500,000

 Premium akan dinaikkan pada hari pertama tahun polisi berikutnya, mengikut umur anda semasa anda mendapatkan polisi. Manfaat tertakluk kepada terma & syarat. Sila rujuk bahagian muat turun di bawah untuk keterangan lebih lanjut.

Beli insurans hayat bertempoh secara online tanpa pemeriksaan kesihatan

Mohon Online

Bantuan & Sokongan

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (1239279-P)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia)
Pelan ini adalah pelan perlindungan tulen dimana tujuan utamanya adalah untuk menyediakan perlindungan sekiranya berlaku kejadian tertentu. Produk ini diedarkan tanpa sebarang perantara.

EtiqaQR