Takaful AafiahCare

Berita sekiranya anda didiagnosis dengan penyakit kritikal pastinya menyedihkan. Etiqa AafiahCare membantu anda mendapatkan rawatan pemulihan melalui tawaranb Fast dan Easy berikuta:

Manfaat Utama

Manfaat Penyakit Kritikal
Bayaran tunai sekaligus akan dibayar kepada anda sekiranya didiagnosis dengan salah satu daripada penyakit kritikalb.
Perlindungan Penyakit Kritikal Tambahan
Bayaran tunai sebanyak 15% daripada jumlah yang dilindungi atau maksimum RM30,000 akan dibayar kepada anda untuk Penyakit Mental Teruk, Komplikasi Diabetes Mellitus, Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari (45% atau maksimum RM90,000 sekiranya anda didiagnosis dengan ketiga-tiga penyakit).
Manfaat Penjagaan Penyakit Kritikal
Bayaran tunai tambahan sebanyak 5% daripada jumlah yang dilindungi akan dibayar kepada anda setiap tahun untuk tempoh 5 tahun sekiranya didiagnosis dengan penyakit kritikal.b.
Manfaat Khairat
Manfaat khairat sebanyak RM5,000 akan dibayar kepada orang yang tersayang sekiranya berlaku kematian.

Nota:
a. Tawaran adalah tertakluk pada terma-terma dan syarat-syarat.
b. Berikut adalah senarai  penyakit yang dikecualikan - Penyakit Mental Teruk, Komplikasi Diabetes Mellitus, Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari.
c. Jumlah sumbangan adalah berdasarkan RM100,000 jumlah yang dilindungi, umur 17 tahun, lelaki.

Perlindungan RM100,000 hanya dari RM41 sebulanc!

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Family Takaful Berhad (199301011506)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia).
 
 

EtiqaQR