RAHMAH PA Insurans

Kehidupan kita tidak dapat diramal. Oleh itu, kita harus memastikan kita serta orang yang tersayang sentiasa bersedia dari segi kewangan untuk menghadapi apa-apa kejadian yang tidak dijangka. Etiqa RAHMAH PA Insurans menawarkan pelan kemalangan peribadi yang mampu milik dan fleksibel dengan harga serendah RM3 sebulan.

Manfaat Utama

Manfaat Kematian Akibat Kemalangan
Terima bayaran tunai sekali gus sehingga RM80,000 untuk kematian akibat kemalangan.
Manfaat Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan
Terima bayaran tunai sekali gus sehingga RM80,000 untuk hilang upaya kekal akibat kemalangan.
Mampu Milik & Fleksibel
Dapatkan perlindungan dengan premium serendah RM3 sebulan dan pilih pembayaran secara bulanan atau tahunan.
Perbelanjaan Pengebumian
Perbelanjaan Pengebumian
Terima bayaran tunai sekali gus RM1,000 untuk menampung perbelanjaan pengebumian.

Kelayakan‚Äč

Individu berumur 16 hingga 65 tahun

Jadual Manfaat

No Manfaat Jumlah Diinsuranskan (RM)
Pelan 1 Pelan 2
1 Kematian Akibat Kemalangan 80,000 40,000
2
Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan
  • Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
  • Hilang sebelah atau kedua-dua tangan
  • Hilang sebelah atau kedua-dua kaki
  • Hilang sebelah atau kedua-dua mata
 
80,000
80,000
80,000
80,000
 
40,000
40,000
40,000
40,000
3
Elaun Pengebumian untuk Kematian Akibat Kemalangan
1,000

Premium

 
Premium \ Pelan Pelan 1 Pelan 2
Premium Bulanan RM5 N/A
Premium Tahunan RM60 RM36
 
Nota:
  1. Hilang tangan atau kaki bermaksud kehilangan menyeluruh penggunaan atau putus pada atau di atas pergelangan tangan atau sendi buku lali.
  2. Semua premium yang dinyatakan adalah selepas diskaun 25% dan termasuk cukai perkhidmatan 8%. 
  3. Duti setem RM10 akan dikecualikan sehingga 31/12/2025.
  4. Tawaran adalah tertakluk pada terma-terma dan syarat-syarat.

Untuk mendaftar, lawati mana-mana cawangan Etiqa hari ini!

Muat Turun

Diunderait oleh Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR