Mega PA Takaful

Mega PA Takaful direka dengan 4 pelan kemalangan diri patuh Syariah yang berbeza bagi menyediakan pelbagai manfaat sekiranya berlaku kemalangan, kemasukan ke hospital akibat kemalangan, atau sekiranya anda menjadi mangsa jenayah.

Pelan Mega PA Takaful

Mega PA Takaful Essential
Pelan asas kemalangan diri yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan.
Mega PA Takaful Crime Cover
Pelan yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kehilangan atau kecederaan akibat kejadian ragut.
Mega PA Takaful Hospital Care
Pelan yang melindungi kos perbelanjaan perubatan anda sekiranya berlaku kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan.
Mega PA Takaful Prime Shield
Pelan komprehensif yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan atau menjadi mangsa jenayah, atau apabila terdapat kos perbelanjaan perubatan yang disebabkan oleh kemalangan.

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa General Takaful Berhad (201701025031)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR