Oto 360 Takaful

  • Oto 360 Takaful adalah pelan kemalangan peribadi yang menyeluruh yang melengkapkan perlindungan takaful kereta anda.
  • Ciri-ciri yang dipertingkatkan memberikan kemudahan utama sekiranya anda mengalami kemalangan jalan raya.

Tambahkan Oto 360 Takaful dalam sijil anda semasa pembaharuan.

Manfaat Utama

Pembayaran Elaun Tunai
Elaun tunai RM500 akan dibayar dalam tempoh 24 jam.
Penundaan tanpa had
Bantuan kerosakan 24 jam dengan jarak penundaan tanpa had.
Perlindungan kemalangan untuk pemandu dan penumpang
Pembayaran tunai sehingga RM50,000 bagi setiap orang di dalam kereta sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.

Senarai Panel

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa General Takaful Berhad (201701025031)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR