Insurans dan Takaful Kesihatan

Etiqa Critical Care Plus

Baru Pelan eksklusif untuk Ahli KWSP

 • Bayaran terus daripada Akaun KWSP anda
 • Tiada Pemeriksaan Perubatan
 • Perlindungan Fleksibel
 • Perlindungan 42 Jenis Penyakit Kritikal dan banyak lagi.

Etiqa Critical Care Takaful Plus

Baru Pelan eksklusif untuk Ahli KWSP

 • Bayaran terus daripada Akaun KWSP anda
 • Tiada Pemeriksaan Perubatan
 • Perlindungan Fleksibel
 • Perlindungan 42 Jenis Penyakit Kritikal dan banyak lagi.

OneMedical

Baru Pelan perubatan yang menyediakan faedah hospital dan pembedahan, dan kemasukan tanpa tunai.

 • 5% diskaun untuk pelan keluarga
 • Kemasukan hospital tanpa tunai
 • Premium berpatutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

OneMedical Takaful

Baru Pelan perubatan yang menyediakan faedah hospital dan pembedahan, dan kemasukan tanpa tunai.

 • 5% diskaun untuk pelan keluarga
 • Kemasukan hospital tanpa tunai
 • Sumbangan berpatutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

EasyMedic

Pelan perubatan yang menyediakan faedah hospital dan pembedahan, dan kemasukan tanpa tunai untuk sekeluarga.

 • 5% diskaun untuk pelan keluarga
 • Kemasukan hospital tanpa tunai
 • Premium berpatutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

Etiqa Critical Care Insurance

Baru Pelan insurans penyakit kritikal yang boleh dibeli melalui pengeluaran Akaun KWSP.

 • Bayaran terus daripada Akaun KWSP anda
 • Perlindungan untuk 39 penyakit kritikal
 • Premium berpatutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

Etiqa Critical Care Takaful

Baru Pelan takaful penyakit kritikal yang boleh disertai melalui pengeluaran Akaun KWSP.

 • Bayaran terus daripada Akaun KWSP anda
 • Perlindungan untuk 39 penyakit kritikal
 • Sumbangan berpatutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

e-CancerCare Takaful

Pelan patuh Syariah yang menyediakan perlindungan untuk kanser peringkat awal dan rawatan kanser utama.

 • Pembayaran tunai untuk kanser peringkat awal, termasuk karsinoma in situ
 • Pembayaran tunai sebanyak 150% apabila disahkan kanser tahap akhir
 • Perlindungan dari 21 sen sehari
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

Insurans e-CancerCare

Baru Pelan yang menyediakan perlindungan untuk kanser peringkat awal dan rawatan kanser utama.

 • Pembayaran tunai untuk kanser peringkat awal, termasuk karsinoma in situ
 • Pembayaran tunai sebanyak 150% apabila disahkan kanser tahap akhir
 • Perlindungan dari 21 sen sehari
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan

Takaful Medical Plus

Pelan takaful hospital dan pembedahan yang menyediakan perlindungan perubatan komprehensif, perlindungan hayat tanpa had dan had tahunan yang tinggi.

 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
 • Kemasukan hospital tanpa bayaran
 • Faedah pesakit dalam dan pesakit luar
 • Had perlindungan seumur hidup yang tinggi

Insurans Medical Plus

Pelan insurans hospital dan pembedahan yang menyediakan perlindungan perubatan komprehensif, perlindungan hayat tanpa had dan had tahunan yang tinggi.

 • Kemasukan hospital tanpa bayaran
 • Faedah pesakit dalam dan pesakit luar
 • Had perlindungan seumur hidup yang tinggi

Insurans IL Medical Plus

Pelan insurans perubatan berkaitan pelaburan dengan had perlindungan yang tinggi.

 • Had perlindungan yang tinggi
 • Perlindungan deduktibel
 • Aplikasi Etiqa Healthcare

Insurans IL CI Plus

Pelan komprehensif yang melindungi anda dari 68 jenis penyakit.

 • Sakit mental
 • Barah
 • Strok
 • Penyakit jantung

Insurans IL Cancer Shield

Perlindungan komprehensif untuk Kanser Peringkat Awal dan Akhir

 • Manfaat Kanser Peringkat Awal
 • 100% Dikembalikan
 • 200% Bayaran Tunai

Insurans IL Female Essential

Perlindungan komprehensif penyakit kritikal untuk wanita.

 • Perlindungan Penyakit Berkaitan Wanita
 • Manfaat Kanser Berkaitan Wanita
 • 100% Dikembalikan
 • Manfaat Kehamilan

Takafulink Medical Plus

Perlindungan komprehensif untuk penjagaan kesihatan anda yang lebih baik.

 • Had Perlindungan yang Tinggi
 • Perlindungan Deduktibel
 • Etiqa Smile App
EtiqaQR