Insurans Medical Plus

Rider Medical Plus memberikan anda ketenangan bila tiba masanya untuk mendapatkan penjagaan kesihatan yang diinginkan.  Ia merupakan pelan perubatan premier hospital dan pembedahan yang menyediakan perlindungan perubatan komprehensif TANPA HAD untuk sepanjang hayat keseluruhan dan had tahunan yang tinggi sehingga RM1.5juta. Anda boleh memilih 5 pelan yang berbeza dan bersesuaian dengan bajet dan keperluan anda.

Manfaat Utama

Kemasukan Tanpa Tunai
Kemasukan ke hospital tanpa bayaran mengikut kelayakan anda.
Had Perlindungan yang Tinggi
Had tahunan yang tinggi sehingga RM1.5 juta dan perlindungan sepanjang hayat tanpa had.
Aplikasi Etiqa Healthcare
Pengesan GPS kami akan menunjukkan Hospital Panel Etiqa yang terdekat dengan anda, bagi memudahkan kemasukan ke hospital, dan memastikan anda menerima manfaat perubatan berdasarkan kelayakan anda.

Senarai Rider

  1. Enrich Life Plan
  2. Triple Lifestyle Protector

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (1239279-P)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR