Takaful Motosikal

Dapatkan perlindungan komprehensif untuk kehilangan atau kerosakan pada motosikal anda, termasuk pilihan tambahan bagi perlindungan kemalangan diri.

  • Dapatkan sebut harga & jimat 10%
  • Perlindungan untuk motosikal sekiranya berlaku kemalangan, kebakaran & kecurian
  • Perlindungan sekiranya berlaku kematian, kecederaan & kerosakan harta benda pihak ketiga

Insurans Motosikal

Dapatkan perlindungan komprehensif untuk kehilangan atau kerosakan pada motosikal anda, termasuk pilihan tambahan bagi perlindungan kemalangan diri.

  • Dapatkan sebut harga & jimat 10%
  • Kehilangan atau Kerosakan
  • Perlindungan untuk pihak ketiga
EtiqaQR