Motorcycle takaful

Komprehensif Motosikal Takaful

Dapatkan perlindungan komprehensif untuk kehilangan atau kerosakan pada motosikal anda, termasuk pilihan tambahan bagi perlindungan kemalangan diri.

Manfaat Utama

Rebat 10% sekiranya memohon secara online
Rebat 10% sekiranya mohon online
Kehilangan atau Kerosakan
Perlindungan untuk motosikal sekiranya berlaku kemalangan, kebakaran & kecurian
Perlindungan untuk pihak ketiga
Perlindungan sekiranya berlaku kematian, kecederaan & kerosakan harta benda pihak ketiga

Rebat 10% apabila anda memperbaharui atas talian

Mohon Online

Muat Turun Dokumen

Sila lihat Helaian Pendedahan Produk dan Kontrak Insurans atau Takaful untuk maklumat lanjut berkenaan dengan manfaat-manfaat di atas.

Diunderait oleh Etiqa General Takaful Berhad (201701025031)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR