pendidikan

Insurans dan Takaful Pendidikan

Insurans Aspire

Simpan untuk pendidikan anak anda dan dapatkan perlindungan kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK).

  • Ganjaran tunai untuk kecemerlangan akademik
  • Perlindungan insurans untuk kematian dan HUMK
  • Manfaat kematangan

Madani

Pelan pendidikan yang melindungi dan meringankan beban kos pendidikan.

  • Bayaran Education Cash
  • Bayaran Education Celebration
  • Bayaran Matang
  • Pelbagai Pilihan Tempoh Pembayaran Sumbangan
  • Pelbagai Pilihan Tempoh Umur Matang
  • Perlindungan Kematian dan HUMK
EtiqaQR