Madani

Setiap ibu bapa ingin memastikan anak-anak mereka mempunyai permulaan yang terbaik dalam kehidupan dan kerjaya masa hadapan mereka. Tiada yang lebih baik daripada mengutamakan pendidikan mereka sebagai permulaan. Walau bagaimanapun, kos pendidikan kini semakin mahal dan meningkat dengan cepat di seluruh dunia. Etiqa Madani merupakan pelan pendidikan takaful yang melindungi dan meringankan beban kos pendidikan dengan tawaran Fast & Easy berikut:

Manfaat Utama

Intelek
Bayaran Education Cash
Bayaran tunai sebanyak 10% daripada jumlah yang dilindungi akan dibayar dua (2) kali sebelum sijil matang.
Intelek
Bayaran Education Celebration
Bayaran tunai sebanyak RM500 akan dibayar apabila anak anda menamatkan sama ada:
  1. Pengajian sekolah rendah / setaraf; ATAU
  2. Pengajian sekolah menengah / setaraf.
Intelek
Bayaran Matang
Pada akhir tempoh sijil, manfaat berikut akan dibayar: 
  1. Bayaran tunai sebanyak 130% daripada jumlah yang dilindungi; DAN
  2. Potensi bayaran tunai pelaburan terkumpul.
Intelek
Pelbagai Pilihan Tempoh Pembayaran Sumbangan
Fleksibiliti untuk memilih tempoh pelan pembayaran selama 8, 15 atau 20 tahun.
Intelek
Pelbagai Pilihan Tempoh Umur Matang
Fleksibiliti untuk memilih tempoh pelan umur matang 15, 21 atau 25 tahun.
Intelek
Perlindungan Kematian dan HUMK
Bayaran untuk perlindungan kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK).

Senarai Rider

  1. Takaful Medical Plus
  2. Hospital Cash Benefit
  3. Critical Illness
  4. Regular Top-up
  5. Payor Waiver of Contribution for Critical Illness
  6. Payor Waiver of Contribution for Death & TPD

Downloads

Diunderait oleh Etiqa Family Takaful Berhad (199301011506)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia).
 
 

EtiqaQR