Perlindungan Aset & Liabiliti

Fokus Pada Perniagaan Anda. Akan Kami Uruskan Selainnya.

Prinsip asas bagi Perlindungan Aset adalah, beringat sebelum terkena. Ia bukanlah penawar, tapi pencegahan pada masa hadapan.
 
Sebagai syarikat insurans korporat terunggul Malaysia, kami mempunyai kepakaran serta pengalaman yang boleh anda percayai untuk memastikan aset-aset perniagaan anda kekal selamat dan terlindung.

Kelas Insurans dan Segmen Perniagaan

Kami membantu menguruskan pelbagai jenis dan tahap risiko yang berbeza dalam pelbagai industri:
 
 • Runcit
 • Pengeluaran
 • Pembinaan
 • Perkhidmatan
 • Kejuruteraan
 • Komunikasi
 • Tenaga
 • Pengangkutan
 • Pertanian

Lindungi Aset Perniagaan Anda Dari Risiko Berikut:

Dapatkan perlindungan daripada kerugian atau kerosakan harta benda akibat kebakaran, kilat dan letupan (domestik). Bahaya tambahan termasuklah letupan (perlindungan lanjutan), gempa bumi, kapal terbang, mogok, rusuhan dan gangguan sivil, pembakaran spontan, asap, letusan paip, impak, kebocoran pemercik, banjir, ribut dan perbuatan berniat jahat, boleh ditambah pada nilai premium yang berpatutan.

Dapatkan perlindungan daripada kerugian atau kerosakan akibat kecurian harta benda milik yang diinsurans atau harta benda di bawah tanggungjawab anda.

Layari Portal Cargo Marin untuk mengeluarkan dan mencetak sijil marin dengan segera di premis anda.
 
Portal Kargo Marin kami mempercepatkan proses pengeluaran sijil marin untuk pelanggan kami yang mempunyai kiriman kargo marin terinsurans dibawah Perlindungan Terbuka Marin yang dikeluarkan oleh Etiqa.
 
Terma dan syarat asas Perlindugan Terbuka Marin akan teringkar dalam sijil marin.

Persediaan CI Yang Cepat dan Mudah
 • Templat sijil piawai boleh dijana dalam 2 klik sahaja.
 • Maklumat data dan piawaian nilai asal dari Perlindungan Terbuka Laut mengikut terma dan syarat.
 • Sijil boleh dihasilkan berdasarkan data yang dikeluarkan dari sijil terdahulu dan menjimatkan masa dan meminimumkan kesilapan.
 
Pangkalan Data Kapal
 • Akses pangkalan data kapal kapal selam mengikut Lloyd's Register.
 
Maklumat Pelabuhan
 • Cari butiran pelabuhan di seluruh dunia.
 
Kadar Pertukaran Asing
 • Mengemas kini kadar tukaran asing secara automatik setiap hari.
 
Agen Penyelesaian Ukur dan Tuntutan
 • Pilih dan dapatkan semula tinjauan dan tuntutan ejen penyelesaian mengikut destinasi penghantaran.
 
Premium Insurans
 • Mengira premium insurans secara automatik.
 
Percetakan Sijil
 • Sijil boleh dicetak pada kertas A4.

Pastikan perniagaan anda terlindung daripada kerosakan tiba-tiba dan tak dijangka yang berlaku ketika mesin sedang berfungsi atau tidak, sedang ditanggalkan, dipindahkan, atau didirikan semula untuk tujuan pencucian, pemeriksaan, pembaikan atau pemasangan dalam kedudukan lain.

Lindungi kehilangan wang ketika dalam perjalan dan ketika disimpan dalam laci berkunci, peti besi atau bilik kebal, atau akibat rompakan ketika dalam premis perniagaan.

Perlindungan kerosakan bahan akibat kebakaran hanya memberikan indemniti terhadap kerugian atau kerosakan kepada aset ketara. Sebarang kerugian akibat kebakaran atau malapetaka semulajadi yang besar seperti gempa bumi, ribut atau banjir boleh menyebabkan gannguan serius kepada aktiviti perniagaan yang diinsurans, sama ada dari segi kerugian atau pengeluaran, jualan dan juga pendapatan.
 
Kami membantu anda membayar baki keuntungan bersih dan caj tetap yang timbul akibat gangguan perniagaan selepas berlakunya kerugian atau kerosakan dari kebakaran and lain-lain bahaya yang terinsurans.

Kekal terlindung daripada kerugian kenderaan bermotor atau kerosakan akibat kemalangan dan juga liabiliti perundangan terhadap pihak ketiga untuk kecederaan badan atau kerosakan harta benda.

Adalah mandatori buat semua majikan untuk mendapatkan insurans bagi semua pekerja asing yang digaji dibawah Skim Pampasan Pekerja Asing, untuk sebarang liabiliti di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952.

Lindungi pekerja di tempat kerja daripada kecederaan badan akibat kemalangan dan / atau penyakit yang dihidapi sewaktu tempoh pekerjaan.
 
Selaras dengan hak common law terhadap majikan, Insurans Liabiliti Majikan adalah untuk memberikan indemniti kepada yang diinsurans ke atas sebarang kemungkinan yang berkaitan.

Kami menyediakan polisi ini untuk meliputi:
 • Kecederaan badan akibat kemalangan kepada mana-mana individu yang bukan ahli isi rumah individu diinsurans atau mana-mana individu dalam perkhidmatan khidmat individu diinsurans.
 • Kerosakan akibat kemalangan kepada harta benda yang bukan milik atau bukan dalam jagaan atau kawalan individu yang diinsurans.
 • Sebarang perbelanjaan perundangan tertanggung oleh individu yang diinsurans dalam proses perundangan dengan persetujuan bertulis Syarikat, yang berlaku ketika Tempoh Insurans dan diakibatkan oleh aktiviti perniagaan di dalam linkungan kawasan yang ditetapkan.

Broker Management

Azrul Azam Abdul Abas
Head of Department
Vice President
+603-2785 4051
azrulazam.aa@etiqa.com.my

Kumpulan PNB Multinational Business

Norhayati Abdul Ghafar
Head of Department
Vice President
+603-2785 4088

Corporate Direct & Affinity Business

Rajdi Ahmad Tah 
Head of Department
Vice President
+603-2785 4081

Maybank Group & Global Banking

Bahrinshah Abdul Rahim 
Head of Department
Vice President
+603-2785 3070

Reinsurance Inward

Mohd Azizi Zainudin 
Head of Department
Vice President
+603-2785 3073

Pertanyaan Umum: erap@etiqa.com.my
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi;

Corporate Business Risk Advisory

Muhammad Ekhwan Ibrahim
Head of Department
+603-2785 4076
ekhwan.i@etiqa.com.my

EtiqaQR