Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA)

Perlindungan insurans yang membantu meringankan baki jumlah pinjaman perumahan anda yang tertunggak sekiranya berlaku sesuatu kejadian yang tidak diduga kepada anda

  • Manfaat kematian
  • Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)

Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT)

Perlindungan takaful yang membantu meringankan baki jumlah pembiayaan perumahan anda yang tertunggak sekiranya berlaku sesuatu kejadian yang tidak diduga kepada anda

  • Manfaat kematian
  • Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)

Insurans Kebakaran Jangka Panjang

Perlindungan asas insurans kebakaran untuk bangunan kediaman anda

  • Perlindungan untuk kebakaran, kilat dan letupan
  • Pilihan manfaat tambahan untuk perlindungan rumah anda

Takaful Kebakaran Jangka Panjang

Perlindungan asas takaful kebakaran untuk bangunan kediaman anda

  • Perlindungan untuk kebakaran, kilat dan letupan
  • Pilihan manfaat tambahan untuk perlindungan rumah anda
EtiqaQR