Etiqa Home Secure Insurance

Lindungi kediaman dengan perlindungan bagi struktur fizikal dan barangan berharga di rumah anda.

Manfaat Perlindungan

byfire, lightning, and domestic explosion
Melindungi kerugian atau kerosakan bangunan anda dan/atau isi rumah yang disebabkan oleh salah satu perkara berikut:
 
Banjir
Kebakaran
Kilat
Kecurian dan pelbagai kejadian yang lain

Manfaat Utama

Pendahuluan Tunai
Pendahuluan Tunai
20% daripada jumlah kerugian akan dibayar terlebih dahulu sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini
Bantuan Tunai Semasa Kesulitan
Bantuan Tunai Semasa Kesulitan
Bayaran sehingga RM1,000 untuk pembelian barang keperluan sekiranya rumah anda tidak boleh didiami untuk tempoh 3 hari akibat kebakaran
Kerosakan Tangki Air, Peralatan atau Paip Air
Kerosakan Tangki Air, Peralatan atau Paip Air
Bayaran sehingga RM500 untuk kos pembaikan
Kerosakan pada Kunci Akibat Kecurian/Pecah Masuk Rumah
Kerosakan pada Kunci Akibat Kecurian/Pecah Masuk Rumah
Bayaran sehingga RM500 untuk kos pembaikan, penggantian atau pemasangan

Nota: Manfaat di atas adalah tertakluk pada terma-terma dan syarat-syarat.

Muat Turun

Diunderait oleh Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR