MaxiW3alth

Menyediakan jaminan keselamatan bagi kewangan untuk generasi akan datang memerlukan pandangan jauh dan perancangan yang teliti. Oleh itu, ianya tidak terlalu awal untuk memikirkan perancangan bagaimana anda ingin berkongsi kekayaan anda dengan orang tersayang dan melindungi masa depan mereka.

Manfaat Utama

Kelulusan Dijamin
Kelulusan Dijamin
Kelulusan dijamin untuk permohonan dengan jumlah yang diinsuranskan sehingga RM500k. Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan.
Pembayaran Tunai Tahunan Terjamin
Pembayaran Tunai Tahunan Terjamin
Pembayaran tunai tahunan dijamin sehingga 10% daripada jumlah yang diinsuranskan akan dibayar pada akhir setiap tahun polisi sehingga polisi anda matang. Jika anda memilih untuk mengumpul simpanan anda, anda boleh menikmati pembayaran tunai sehingga 690% daripada jumlah yang diinsuranskan apabila polisi matang.
Manfaat Retirement Celebration
Manfaat Retirement Celebration
Bayaran tunai sekaligus sebanyak 50% daripada jumlah yang diinsuranskan akan dibayar selepas umur 60 tahun.
Bayaran Matang
Bayaran Matang
Bayaran tunai sekaligus sebanyak 100% daripada jumlah yang diinsuranskan akan dibayar apabila matang.
Tempoh Pembayaran Premium & Umur Matang Yang Fleksibel
Tempoh Pembayaran Premium & Umur Matang Yang Fleksibel
Fleksibiliti untuk memilih tempoh pelan pembayaran selama 5, 10 atau 20 tahun & umur matang 80 atau 100 tahun.
Perlindungan Kematian & HUMK
Perlindungan Kematian & HUMK
Bayaran untuk perlindungan kematian atau hilang upaya menyeluruh & kekal (HUMK).

Nota: Manfaat-manfaat adalah tertakluk pada terma-terma dan syarat-syarat.

Jika anda ingin bercakap dengan kami mengenai produk insurans dan takaful, sila tinggalkan butiran dan kami akan menghubungi anda.

Muat Turun

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (201701025113)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR