Cara Pembayaran

Pembayaran boleh dibuat melalui:

 • www.maybank2u.com.my
  Payee Category: Insurance & Takaful
  Payee's Name: Etiqa Life Insurance Berhad (ELIB)
  Sila pastikan jumlah bayaran dan nombor polisi adalah tepat.

 • MyAccount
  Pay Online

Anda boleh membuat potongan gaji melalui Kad Kredit atau Debit dengan melengkapkan Borang Kebenaran Bayaran Melalui Kad Kredit/ Debit (Autopay) dan emel kepada info@etiqa.com.my.

Khidmat Polisi Insurans Nyawa

Klik perkara di bawah untuk melihat butiran setiap permintaan. Anda juga boleh memuat turun borang yang berkenaan.

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

 • Borang Penamaan
 • Salinan kad pengenalan atau sijil kelahiran penama adalah digalakkan
 • Salinan kad pengenalan atau pasport penama adalah diwajibkan, jika berkenaan

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Borang permohonan yang lengkap dan dokumen tambahan yang diperlukan:

Untuk Agensi sahaja
Borang permohonan lengkap yang diperlukan:
Untuk Bankasurans sahaja
Borang permohonan lengkap yang diperlukan:

Dokumen-dokumen yang diperlukan:
 • Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap dan ditandatangani oleh pemilik polisi dan saksi
 • Bayaran penuh untuk premium belum lunas termasuk yuran pengembalian semula, jika ada
 • Laporan kesihatan, jika berkaitan (kos ditanggung oleh pemilik polisi)

EtiqaQR