Insurans dan Takaful Berkaitan Pelaburan

Insurans SecureLink

Pelan perlindungan insurans yang fleksibel dengan ciri berkaitan pelaburan untuk pulangan yang berpotensi tinggi.

 • Manfaat tambahan yang komprehensif
 • Perlindungan berterusan selepas Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal (HUKK)
 • Bonus kesetiaan setiap 3 tahun
 • Manfaat kematian dan HUKK

Hadiyyah Takafulink

Pelan perlindungan patuh Syariah yang memberi ganjaran pembayaran tunai tambahan untuk meningkatkan simpanan anda.

 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
 • Kelulusan dijamin untuk perlindungan sehingga RM200,000
 • Manfaat untuk Aqiqah, Khatam & Qurban
 • Manfaat pembayaran berjangka
 • Manfaat kematian dan hilang upaya kekal

Insurans MaxiPro

Pelan yang memberikan lebih simpanan.

 • Kelulusan dijamin
 • Jaminan bayaran tunai tahunan
 • Manfaat jaminan bayaran matang
 • Jaminan kadar caj insurans
 • Tempoh pembayaran premium dan tempoh polisi fleksibel

Mahabbah Takafulink

Pelan perlindungan takaful yang memastikan impian orang yang tersayang dapat dicapai walaupun anda sudah tiada.

 • Dapatkan pulangan apabila anda tidak membuat tuntutan
 • Tiada pemeriksaan perubatan
 • Pembayaran jagaan kecacatan
 • Tempoh pembayaran yang fleksibel

Insurans MegaLink

Pelan insurans berkaitan pelaburan yang menjamin gaya hidup keluarga anda.

 • Pengagihan kekayaan terus kepada orang yang dinamakan
 • Tiada pemeriksaan perubatan
 • Pembayaran jagaan kecacatan
 • Unit bonus kesetiaan
 • Tempoh pembayaran fleksibel sebanyak 5, 10, 15, atau 20 tahun, atau sehingga anda mencapai umur 100 tahun

ElitePlus Takafulink

Perlindungan Komprehensif yang mewarnai hidup anda.

 • Manfaat Tambahan Komprehensif
 • Perlindungan Berterusan
 • Bonus Kesetiaan
 • Manfaat Kematian dan Hilang Upaya