Insurans MegaPlus

Etiqa MegaPlus ialah pelan berkaitan pelaburan yang membantu anda memastikan impian orang yang tersayang anda dapat diteruskan setelah ketiadaan anda melalui perkhidmatan Fast & Easy kami:

Manfaat Utama

Pengagihan Warisan
Manfaat kematian anda akan diagihkan terus kepada pewaris yang dinamakan.
Perlindungan Jangka Masa Panjang
Anda boleh diinsuranskan sehingga usia 100 tahun.
Unit Bonus Kesetiaan
0.1% daripada jumlah yang diinsuranskan akan dikreditkan ke dalam akaun anda setiap 2 tahun secara automatik, bermula dari tahun polisi ke-7 untuk memaksimumkan nilai pelaburan.
Tanpa Pemeriksaan Kesihatan
Dapatkan perlindungan sehingga RM4 juta tanpa pemeriksaan kesihatan.
Fleksibel
Uruskan pelan legasi anda dengan tempoh pembayaran yang fleksibel bermula dari 5, 10, 15 atau 20 tahun, atau tempoh pembayaran yang bersamaan dengan tempoh polisi.

Nota: Manfaat utama di atas adalah tertakluk pada terma dan syarat.

Senarai Rider

 
  1. Accidental Death Benefit
  2. Critical Illness Cover
  3. Waiver of Premium for Critical Illness
  4. Payor Waiver of Premium (Spouse)

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (1239279-P)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR