ElitePlus Takafulink

Banyak detik-detik indah dalam kehidupan, namun saat duka juga akan ditempuhi. Etiqa ElitePlus Takafulink adalah pelan takaful berkaitan pelaburan yang menyediakan perlindungan komprehensif untuk anda melalui perkhidmatan Fast & Easy kami:

Manfaat Utama

Manfaat Tambahan Komprehensif
Pelbagai manfaat tambahan untuk perlindungan penghospitalan & pembedahan, kemalangan dan penyakit kritikal.
dasasdsdadsa
Perlindungan Berterusan
Anda akan terus menikmati semua manfaat tambahan anda walaupun selepas manfaat hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK) dibayar kepada anda.
Bonus Kesetiaan
Bonus kesetiaan akan dikreditkan ke dalam akaun anda setiap 2 tahun secara automatik bermula daripada tahun sijil ke-7 untuk memaksimumkan nilai pelaburan.
Kematian dan Hilang Upaya
Pembayaran tunai secara terus kepada anda sekiranya anda mengalami HUMK atau diagihkan kepada pewaris yang dinamakan sekiranya berlaku kematian serta manfaat ihsan sejumlah RM3,000.

Senarai Rider

  1. Takafulink Medical Plus
  2. Takafulink Accelerated Critical Illness
  3. Takafulink Accidental Benefit
  4. Takafulink Accidental Indemnity Benefit
  5. Takafulink Hospital Cash Benefit
  6. Takafulink Junior Star Critical Illness
  7. Takafulink Waiver of Contribution for TPD
  8. Takafulink Waiver of Contribution for Critical Illness
  9. Takafulink Payor Waiver of Contribution (Juvenile)
  10. Takafulink Payor Waiver of Contribution (Spouse)

Hubungi Saya

Sila isikan semua petak kosong yang bertanda *

Jika anda ingin bercakap dengan kami mengenai produk insurans dan takaful, sila tinggalkan butiran anda untuk kami hubungi.

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Family Takaful Berhad (199301011506)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia).

%>
EtiqaQR