Insurans Oto 360

  • Oto 360 adalah pelan kemalangan diri yang melengkapkan perlindungan insurans kereta anda.
  • Dengan ciri-ciri yang dipertingkatkan, anda akan mendapat kemudahan yang terbaik sekiranya anda terlibat dalam kemalangan jalan raya.

Manfaat Utama

Pembayaran Elaun Tunai
Elaun tunai RM500 akan dibayar dalam tempoh 24 jam.
Penundaan tanpa had
Bantuan kerosakan 24 jam dengan jarak penundaan tanpa had.
Perlindungan kemalangan untuk pemandu dan penumpang
Pembayaran tunai sehingga RM50,000 bagi setiap orang di dalam kereta sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.

Tambah Oto 360 apabila anda memperbaharui Insurans Kereta Komprehensif anda

Senarai Bengkel Panel

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR