Takaful Tripcare 360

Dapatkan perlindungan patuh Syariah untuk kelewatan perjalanan, kehilangan bagasi, kecemasan perubatan dan kesulitan perjalanan.

 • Rebat 25% apabila anda memohon atas talian
 • Penjagaan perubatan tanpa tunai
 • Perlindungan untuk kehilangan barang berharga dan kelewatan perjalanan
 • Pilihan tambahan untuk aktiviti lasak
 • Dapatkan pulangan tunai apabila anda tidak membuat tuntutan bagi pelan tahunan

Insurans TripCare 360

Dapatkan perlindungan untuk kelewatan perjalanan, kehilangan bagasi, kecemasan perubatan dan kesulitan perjalanan

 • Rebat 25% apabila anda memohon atas talian
 • Penjagaan perubatan tanpa tunai
 • Perlindungan untuk kehilangan barang berharga dan kelewatan perjalanan
 • Pilihan tambahan untuk aktiviti mencabar

Travel Ezy

Dapatkan ganti rugi untuk kelewatan penerbangan domestik

 • Dapatkan bayaran RM60 apabila penerbangan anda terlewat selama 30 minit atau lebih
 • Pembayaran balik automatik ke dalam akaun anda
 • Dapatkan pampasan dalam tempoh 24 jam dari kelewatan

Takaful i-Travel Ezy

Dapatkan ganti rugi untuk kelewatan penerbangan domestik dengan pelan patuh Syariah.

 • Dapatkan bayaran RM60 apabila penerbangan anda terlewat selama 30 minit atau lebih
 • Pembayaran balik automatik ke dalam akaun anda
 • Dapatkan pampasan dalam tempoh 24 jam dari kelewatan

Apa kata pelanggan kami

Berikut adalah testimoni sebenar dari para pelanggan kami.

Sila isi borang maklumbalas jika anda berminat untuk menyumbangkan testimoni untuk dipaparkan di bahagian ini.