Perniagaan

Insurans & Takaful Perniagaan

Kesihatan Berkelompok

Kesihatan Berkelompok

Lindungi aset perniagaan anda yang paling berharga dengan pelan ini.

 • Kemasukan Hospital & Pembedahan Berkelompok (GHS)
 • Insurans Bertempoh Berkelompok (GTL)
 • Mutiara Plus
 • Takaful Employee Synergy
 • Khairat
 • Tabarru
Perlindungan Aset dan Liabiliti

Perlindungan Aset dan Liabiliti

Pastikan aset-aset perniagaan anda kekal selamat dan terlindung.

 • Kebakaran
 • Kecurian
 • Marin
 • Kerosakan Jentera
 • Wang
 • Kerugian Turutan
 • Kenderaan Bermotor
 • Pampasan Pekerja Asing (FWCS)
 • Pampasan Pekerja
 • Liabiliti Umum

Penjawat Awam

Pelan perlindungan pembiayaan perumahan untuk penjawat awam.

 • Manfaat kematian
 • Perlindungan untuk Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)
 • Perlindungan untuk kebakaran, kilat dan letupan
 • Pilihan manfaat tambahan untuk perlindungan rumah anda
EtiqaQR