MyRumah Insurans

Rumah bukanlah sekadar tempat, malah ia adalah kediaman untuk mencipta kenangan abadi bersama keluarga. Pelan MyRumah Insurans membolehkan kediaman anda mendapat perlindungan bagi struktur, isi rumah dan banyak lagi.

Manfaat Utama

Rumah dan Isi Rumah
Rumah dan Isi Rumah
Perlindungan pada kerosakan struktur rumah dan/atau barang isi rumah akibat kebakaran, kilat dan letupan domestik.
Kematian
Kematian
Kematian Orang yang Diinsuranskan atau satu (1) ahli keluarga terdekat akibat kebakaran, kecurian dan rompakan disebabkan pecah masuk dan keluar rumah dengan paksaan dan keganasan di kediaman.
Bantuan Tunai Kecemasan
Bantuan Tunai Kecemasan
Mendapat bantuan tunai kecemasan akibat kebakaran, ribut dan banjir.

Dapatkan 15% diskaun apabila membeli pelan ini dalam talian

MyRumah Insurans

Diunderait oleh Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)

EtiqaQR