Buat tuntutan dalam beberapa minit.

Cara cepat dan mudah untuk mendapatkan tuntutan anda.

Hubungi Kami

Hubungi
Tuntutan Careline: 1-300-88-1007
Emel
Tuntutan Careline: claims@etiqa.com.my
Whatsapp
No. Whatsapp: +60327804677
Pautan Whatsapp: eti.qa/whatsapp
Imbas Kod QR atau klik pada nombor di atas untuk membuat tuntutan.

Dapatkan status bantuan tuntutan anda.

Untuk tuntutan yang tertentu.

Jenis Tuntutan: Tuntutan Kesusahan Pelancongan Automatik

 
Jenis Tuntutan: Tuntutan Kesusahan Pelancongan Automatik

Tuntutan Kesusahan Pelancongan Automatik: Dokumen yang Diperlukan

 • Kenyataan untuk pembelian tiket udara / salinan Tiket Penerbangan / Pas Asrama (dengan butiran penerbangan misalnya nombor penerbangan, tarikh, lapangan terbang berlepas, destinasi, waktu yang dijadualkan, lapangan terbang ketibaan, dll) (wajib)
 • Laporan ketidakpatuhan harta yang diperoleh dari Syarikat Penerbangan (mandatori)
 • Bukti perbelanjaan yang dilakukan (Draf Jualan yang dikenakan untuk penggantian yang dituntut seperti penginapan, makanan, barang keperluan, dll) (wajib)

Jenis Tuntutan: Pelan Perlindungan Pembelian (MaybanKard) Tuntutan

 
Item mesti dibeli dengan menggunakan mana-mana MaybanKard yang tersenarai dan tertakluk kepada terma & syarat polisi:
 • 2 Kad Platinum (Visa, MasterCard atau AMEX)
 • Kad Kredit AMEX Platinum 
 • Kad Charge AMEX Platinum

Pelan Perlindungan Pembelian (MaybanKard) Tuntutan: Dokumen Diperlukan

 •  Laporan Polis (untuk tuntutan kecurian) (mandatori)
 • Invois belian asal (mandatori)
 • Penyata kad kredit (atau skrin cetak) yang menunjukkan urus niaga pembelian (mandatori)

Jaminan Tuntutan Dikembalikan (MaybanKard) : Dokumen Diperlukan

To claim for reimbursement due to product dissatisfaction with the item(s) purchased solely for personal use using any of the listed MaybanKard within 90 days from the date of purchase; in which the retailer has refused to accept the return of the purchased item(s):
Untuk menuntut pembayaran balik kerana ketidakpuasan produk dengan barang yang dibeli semata-mata untuk kegunaan peribadi menggunakan mana-mana MaybanKard tersenarai dalam tempoh 90 hari dari tarikh pembelian; di mana peruncit enggan menerima penyata barang yang dibeli
 • 2 kad Platinum (Visa, MasterCard or AMEX)
 • Kad Kredit AMEX Platinum
 • Kad Charge AMEX Platinum

The insured is required to send the item to Etiqa (i.e. in brand-new condition) & Etiqa will reimburse the claimant subject to policy terms & conditions
Orang yang diinsuranskan dikehendaki menghantar item tersebut ke Etiqa (mis. Dalam keadaan baru) & Etiqa akan mengganti penggugat tertakluk kepada terma & syarat dasar

Jaminan Tuntutan Dikembalikan (MaybanKard) : Dokumen Diperlukan

 • Original purchase invoice (mandatory)
 • Credit card statement (or print screen) showing the purchase transaction (mandatory)
 • Confirmation from retailer on refusal to accept return of purchased item (mandatory)
 • Credit card slip (optional)
 • Repair invoice/ quotation (for accidental damage claims) (mandatory)
 • Photos of the damaged item (for accidental damage claims) (mandatory)

Tuntutan (MaybanKard) Waranti Lanjutan : Dokumen yang Diperlukan

Untuk menuntut pelanjutan waranti pengeluar asal untuk peralatan yang dilindungi, item mesti dibeli sepenuhnya menggunakan mana-mana Maybank yang tersenarai sehingga 24 bulan, dengan tempoh perlindungan penuh termasuk jaminan asal pengilang yang tidak melebihi 48 bulan:
 • 2 Kad Platinum (Visa, MasterCard or AMEX)
 • Kredit Kad AMEX Platinum
 • Kad Charge AMEX Platinum

Tuntutan (MaybanKard) Waranti Lanjutan :Dokumen yang Diperlukan

 • Original purchase invoice (mandatory)
 • Credit card statement (or print screen) showing the purchase transaction (mandatory)
 • Credit card slip (optional)
 • Original manufacturer's warranty card/ booklet/ etc (mandatory)
 • Repair invoice/ quotation (mandatory)

Tuntutan Kandungan MaxiHome : Dokumen yang Diperlukan

 
Untuk menuntut kerugian di bawah polisi Rumah Maxi disebabkan oleh Letupan Api / Domestik Letupan / Kilat / Paip Letupan / Ribut Angin / Break-in / Flood / Kerosakan Kesan

Tuntukan Kndungan MaxiHome : Dokumen yang Diperlukan

 • Police Report (mandatory)
 • Original/ certified true copy of replacement Invoice/ Bill/ Quotation/ Estimate (mandatory)
 • Laporan Briged Bomba (pilihan)
 • Original/ certified true copy of purchase invoice (optional)
 • Gambar asal yang menggambarkan harta yang rosak (pilihan)
EtiqaQR