Soalan Lazim Perkongsian Lebihan

 1. Apakah pengagihan lebihan? Bolehkah anda menerangkannya kepada saya?
  Pengagihan lebihan adalah proses berkongsi lebihan pengunderaitan dan pendapatan pelaburan antara pengendali takaful dengan para pesertanya pada akhir tempoh sijil berikutan nisbah perkongsian yang dipersetujui.

  Perkongsian lebihan boleh digunakan untuk semua sijil takaful am yang dikeluarkan oleh Etiqa General Takaful Berhad dan akan dibayar sebaik sahaja Etiqa General Takaful Berhad mengumumkan hasil kewangannya sebelum tamat sijil.

 1. Bilakah saya akan mendapat bayaran lebihan saya?‚Äč
  Jumlah lebihan yang boleh diagihkan, jika ada, akan dibayar kepada anda selepas akhir tahun kewangan berikutan tamat sijil Takaful Am anda.

 2. Bagaimanakah Etiqa Takaful membayar lebihan?
  Jumlah lebihan akan dibayar terus ke simpanan atau akaun semasa anda.

 3. Bolehkah ia dikreditkan digabungkan ke dalam akaun bank saya?
  Kredit langsung pembayaran lebihan boleh dibuat ke mana-mana akaun GIRO anda. Adalah dinasihatkan untuk mengemas kini akaun bank anda dan butir-butir hubungan dengan:
  a) Menghubungi Etiqa Oneline di 1300 13 8888 atau
  b) Melengkapkan borang arahan pembayaran dan kembali ke cawangan Etiqa terdekat.
  c) Log masuk ke MyAccount

 4. Saya tidak menerima lebihan saya untuk salah satu sijil saya, mengapa ini terjadi?
  Anda mungkin tidak layak mendapat lebihan untuk beberapa sebab yang termasuk:
  a) Sijil dibatalkan sebelum tamat tempoh;
  b) Tiada surplus yang diisytiharkan untuk tahun itu
  c) Tuntutan dibuat dalam tempoh takaful

 1. Adakah terdapat apa-apa cukai yang boleh dikurangkan ke atas lebihan yang dibayar kepada saya?
  Cukai pegangan dikenakan ke atas pendapatan pelaburan bahagian lebihan yang diagihkan dan ini ditolak daripada lebihan yang perlu dibayar kepada peserta individu.

 2. Apakah cukai pegangan?
  Cukai pegangan adalah cukai ke atas pendapatan yang diagihkan kepada peserta dan hanya terpakai kepada peserta individu sahaja. Jumlah yang ditahan akan dibayar kepada LHDN secara langsung oleh Etiqa. Ini adalah berdasarkan Akta Cukai Pendapatan 1967 S109E (1) hingga (7).

 1. Sekiranya sijil saya dibatalkan, adakah saya layak mendapat pengagihan lebihan?
  Sijil-sijil yang dibatalkan sebelum tarikh tamat tempoh tidak akan layak untuk pengagihan lebihan.

 2. Saya telah membuat pengesahan, yang mengakibatkan sumbangan tambahan yang dibayar, adakah ini akan dipertimbangkan untuk pengagihan lebihan?
  Sumbangan tambahan anda dari pengesahan akan menjadi sebahagian daripada sumbangan tahunan yang digunakan untuk menentukan lebihan.

 3. Saya telah membuat pengesahan dan ini telah menyebabkan pengembalian sumbangan dibayar, bagaimana ini akan menjejaskan lebihan saya?
  Pengurangan sumbangan daripada pengesahan akan mengurangkan sumbangan tahunan yang digunakan untuk menentukan pengagihan lebihan pengagihan.

Dokumen Perkongsian Lebihan

Untuk maklumat terperinci dan contoh bagaimana Perkongsian Lebihan dikira, sila rujuk kepada dokumen di bawah.

EtiqaQR