Insurans SecureLink

Banyak detik-detik indah dalam kehidupan, namun saat duka juga akan ditempuhi. Etiqa SecureLink adalah pelan berkaitan pelaburan yang menyediakan perlindungan komprehensif untuk anda melalui perkhidmatan Fast & Easy kami:

Manfaat Utama

Manfaat Tambahan Komprehensif
Pelbagai manfaat tambahan untuk perlindungan penghospitalan & pembedahan, kemalangan dan penyakit kritikal.
Perlindungan Berterusan
Anda akan terus menikmati semua manfaat tambahan anda walaupun selepas manfaat hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK) dibayar kepada anda.
Bonus Kesetiaan
Bonus kesetiaan akan dikreditkan ke dalam akaun anda setiap 3 tahun secara automatik bermula daripada tahun polisi ke-7 untuk memaksimumkan nilai pelaburan.
Kematian & Hilang Upaya
Pembayaran tunai secara terus kepada anda sekiranya anda mengalami HUMK atau diagihkan kepada pewaris yang dinamakan sekiranya berlaku kematian.

Senarai Rider

 1. IL Medical Plus
 2. IL CI Plus
 3. IL Female Essential
 4. IL Cancer Shield
 5. IL Waiver of Premium for TPD
 6. IL Accelerated Critical Illness
 7. IL Accidental Benefit
 8. IL Hospital Cash Benefit
 9. IL Junior Critical Illness
 10. IL Waiver of Premium for Critical Illness
 11. IL Payor Waiver of Premium (Juvenile)
 12. IL Payor Waiver of Premium (Spouse)

Ketahui apa itu Insurans Berkaitan Pelaburan

Hubungi Saya

Sila isikan semua petak kosong yang bertanda *

Jika anda ingin bercakap dengan kami mengenai produk insurans dan takaful, sila tinggalkan butiran dan kami akan menghubungi anda.

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (1239279-P)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR