Insurans IL Medical Plus

Lazimnya, manfaat perubatan yang diberikan oleh majikan anda mungkin tidak mencukupi untuk anda atau keluarga anda. Dengan IL Medical Plus, manfaat perubatan tambahan untuk pelan berkaitan pelaburan terpilih, anda boleh menambah manfaat perlindungan perubatan anda, serta menabung untuk menjamin perlindungan perubatan walaupun selepas anda bersara.

Manfaat Utama

Had Perlindungan Yang Tinggi
Had tahunan yang tinggi sehingga RM2.3 juta.  
Perlindungan Deduktibel
Simpan premium anda hari ini untuk perlindungan perubatan penuh semasa anda bersara.
Aplikasi Etiqa Healthcare
Pengesan GPS kami akan menunjukkan Hospital Panel Etiqa yang terdekat dengan anda, bagi memudahkan kemasukan ke hospital, dan memastikan anda menerima manfaat perubatan berdasarkan kelayakan anda.

Muat Turun Dokumen

Diunderait oleh Etiqa Life Insurance Berhad (1239279-P)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia).

EtiqaQR