Termasuk

Takaful i-Travel Ezy

Perlindungan patuh Shariah untuk kelewatan perjalanan domestik.

Apa Yang Disertakan

Pampasan untuk kelewatan perjalanan selama 30 minit atau lebih.

Manfaat Utama

Kelewatan Perjalanan
Dapatkan RM60 apabila penerbangan anda terlewat selama 30 minit atau lebih.
Bayaran Cepat
Bayaran akan dikreditkan dalam tempoh 24 jam untuk kelewatan perjalanan.
Pembayaran secara automatik
Tiada permohonan tuntutan diperlukan. Dapatkan bayaran secara automatik.

Rebat 25% apabila anda menyertai pelan ini di atas talian.

Mohon Online

Bantuan & Sokongan

Dokumen i-Travel Ezy

Diunderait oleh Etiqa General Takaful Berhad (1239197-A)
(Dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia)