Insurans Protect 88

Menikmati kehidupan sepenuhnya dan menghargai setiap saat sehingga anda mencapai usia tua. Etiqa Protect 88 akan melindungi gaya hidup anda sehingga usia emas melalui tawarana Fast & Easy kami:

Manfaat Utama

NoMedicalExamination_01
Tanpa Pemeriksaan Kesihatan
Kelulusan permohonan untuk melindungi diri sehingga usia emas anda dengan hanya satu soalan berkaitan kesihatan.
GuaranteedMaturityPayout_01
Jaminan Bayaran Matang
Raikan usia emas anda dengan 118% daripada jumlah premium yang telah dibayar apabila polisi anda matang.
AccidentCoverage_01
Perlindungan Kemalangan
Anda akan dilindungi dengan manfaat kematian akibat kemalangan sehingga umur 70 tahun dengan bayaran tunai sebanyak 4X daripada jumlah yang diinsuranskan akan dibayar terus kepada orang yang tersayang.
GoldenCareCoverage_01
Perlindungan Golden Care
Anda boleh memilih untuk menambah perlindungan tambahan diagnosis penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia tua dengan bayaran tunai berjumlah RM24,000 yang akan dibayar terus kepada anda secara ansuran selama 12 bulan.

Nota: aTawaran adalah tertakluk pada terma-terma dan syarat-syarat.

Senarai Rider

Hubungi Saya

Sila isikan semua petak kosong yang bertanda *

Jika anda ingin bercakap dengan kami mengenai produk insurans dan takaful, sila tinggalkan butiran dan kami akan menghubungi anda.

Muat Turun Dokumen

EtiqaQR